Att arbeta med Lean

Nyckeln till framgångsrika IT-investeringar

Leans medarbetare har lång erfarenhet av att leda och driva projekt eller program inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, kravanalys och testledning men även av att agera som interimschefer och säkerhetskonsulter. Konsultetik, jämställdhet och hänsyn till vår miljö är viktiga delar i vår värdegrund. Vi vårdar kunder och medarbetare och sätter långvariga förtroendefulla relationer och levererad kvalitet allra högst. 

Vi strävar efter att vara det bästa konsultbolaget och det givna förstahandsvalet inom IT-projektledning

Ett verkligt stöd i projektet

Projektledning inom IT

Lean kan erbjuda er ett antal tjänster och roller beroende vad ni behöver hjälp med. Vi har kompetens inom IT, processer, kommunikation och organisation.
 • Projektledning

 • Programledning

 • Teknisk projektledning

 • Scrum Master

 • Product Owner

 • PMO stöd

Lean ger trygghet

Våra tjänster

Våra uppdragsgivare kan sin verksamhet. På andra områden fyller vi luckorna. I allt vi levererar är kvaliteten avgörande för de långa och förtroendefulla relationer vi uppnår.
 • Förändringsledning

  Lean hjälper till att på ett strukturerat tillvägagångssätt ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge.
 • Interimschef

  En interimschef från Lean har lång erfarenhet av verksamhetsledning via tidigare chefsbefattningar.
 • Säkerhet

  Lean har varit projektledare för större projekt vars syfte var att höja IT-säkerheten och förbättra skyddet mot dataintrång.
 • Kravanalys

  En väl utförd kravanalys av Lean skapar både rätt förutsättning och rätt kravbild – vilket är en högst avgörande framgångsfaktor för ett projekt.
 • Testledning

  Inom kvalitetssäkring erbjuder vi våra kunder testledning och testning i alla olika testfaser, från systemtest till acceptanstest.
 • Upphandling

  Vi på Lean har erfarenhet av både upphandling mot privata kunder som mot kunder som lyder under LOU.
 • Arkitektur

  Lean ställer höga krav på sina medarbetare gällande kompetens inom både tekniken och verksamhet då IT och affären växer samman.
 • Processutveckling

  Med er målbild som bas arbetar vi med processutveckling med fokus att designa processer som skapar enkelhet, effektivitet och kundtillfredsställelse.
Vi vill bli fler

Jobba med oss

Leans mål är att vara en av IT-konsultbranschens mest attraktiva arbetsplatser.

Övertygelsen om att konsulter som mår bra levererar bättre än de som enbart ser till ekonomiskt resultat genomsyrar hela Leans verksamhet sedan starten. Vi lägger ett stort värde i att ha en social samhörighet och en god gruppkänsla bland medarbetarna. Vi känner stolthet i att förknippas med företaget Lean – hos kunder, med kollegor i branschen och privat. 

Kontinuerlig kompetensutveckling är viktig för oss och vi arbetar ständigt med utveckling av våra medarbetare – gärna inom ramen för utmanande projekt med stor påverkan på uppdragsgivarnas affärsverksamhet. Vi ser vår största tillgång i motiverade medarbetare och nöjda uppdragsgivare och utvecklar och styr företaget utifrån den.

Our Team Members

Our Creative Team

Aliquam sodales justo sit amet urna auctor scelerisquinterdum leo anet tempus enim esent egetis hendrerit vel nibh vitae ornar sem velit aliquam facilisivitae finibus risus feslin is hendrerit vel nibh vitae ornar uspendisse consequat quis sem.
Andrew Wills
Web Developer
Alisha Smith
Event Organizer
Robert White
Marketing Head
Sarah George
Sales Manager

Contact Us Today and Get a Free Online Quote Now!

  Oue Clients Testimonials

  What People Say

  Aliquam sodales justo sit amet urna auctor scelerisquinterdum leo anet tempus enim esent egetis hendrerit vel nibh vitae ornar sem velit aliquam facilisivitae finibus risus feslin is hendrerit vel nibh vitae ornar uspendisse consequat quis sem.