Om Lean

Om oss

Om Lean

Verksamhet

Lean grundades 2005 av Christian Lundmark med mottot ”att skapa ett konsultföretag som jag själv skulle vilja jobba i”. Övertygelsen om att konsulter som mår bra levererar bättre än de som enbart ser till ekonomiskt resultat genomsyrar hela Leans verksamhet. Detta har sedan starten visat sig vara ett framgångsrikt synsätt som resulterat i stabil tillväxt och förgreningar med kontor i Stockholm och Göteborg.

VD: Christian Lundmark

Affärsidé och Vision

Lean är ett konsultbolag med seniora projektledare inom IT. Vi vårdar kunder och medarbetare och sätter långvariga förtroendefulla relationer och levererad kvalitet allra högst.

Vi strävar efter att vara det bästa konsultbolaget och det givna förstahandsvalet inom IT projektledning och arbetar ständigt med utveckling av våra medarbetare.

Värderingar

Konsultetik, jämställdhet och hänsyn till vår miljö är viktiga delar i vår värdegrund. Vi känner stolthet i att förknippas med företaget Lean – hos kunder, med kollegor i branschen och privat.

Kontinuerlig kompetensutveckling är viktig för oss – gärna inom ramen för utmanande projekt med stor påverkan på uppdragsgivarnas affärsverksamhet. Vi ser vår största tillgång l motiverade medarbetare och nöjda uppdragsgivare och utvecklar och styr företaget utifrån den.